CS1500 Samooštreća električna motorna pila

Jedina samooštreća električna motorna pila na tržištu

Oregon®ova velika snaga, 15 amp CS1500 motorna pila je jedina električna motorna pila na tržištu s lancem koji se može sam oštriti. CS1500 ima sve tradicionalne pogodnosti električne pile — trenutno pokretanje povlačenjem aktivatora, minimalno održavanje, niska razina buke i tihi rad između sječenja — i ide korak dalje time što inkorporira ugradbeni PowerSharp® sustav za oštrenje lanca. Jednostavnim povlačenjem crvene PowerSharp® poluge, svoj lanac ćete od tupog načiniti oštrim u samo 3 sekunde, tako da nikada više nećete rezati tupim lancem.

Nikada više ne režite tupim lancem

S ugrađenim PowerSharp® sustavom za oštrenje lanca, više nema zastoja zbog tupog lanca. Jednostavno povucite crvenu PowerSharp® polugu tijekom 3 – 5 sekundi i lanac radi kao nov.

CS1500 TEHNIČKI PODACI
Snaga