Frågor och svar: SpeedCut™ .325 Sågkedja

SpeedCut™ .325 sågkedjan utformades för att möta behovet från professionella användare- arborister, skogsarbetare, och markägare på landet. SpeedCut™ sågkedjan är avsedd för sågar med en motorstorlek på upp till 55cc, och utformad för att såga snabbt och därmed öka produktiviteten.

SpeedCut™ finns för närvarande endast i kedjedelningen .325”.

Sågsnittet är bredden på en skäryta. Ju bredare skärytan är, desto mer motstånd ger snittet. Genom en smal skäryta kan SpeedCut™ sågkedjan förflytta sig genom snittet snabbare än en kedja med standardbredd.

SpeedCut™ .325 sågkedjan är försedd med 1,3mm (0,50”) drivlänkar, som kan användas med alla svärd med en spårvidd på 1,3mm. Emellertid är sågkedjans chassi utformad för att passa smalt sågsnitt för mindre motstånd i det material som ska sågas. För att uppnå det bästa resultatet rekommenderar Oregon att SpeedCut™ används med ett svärd med smalt sågsnitt av modellen Speedcut™, Micro-lite™, eller Pixel

SpeedCut™ sågtänderna är utformade så att de speglar formen på en handfilad sågkedja. Micro chisel®-sågtänderna är försedda med rundade hörn så att de skär snabbt och är lätta att sköta. Denna kombination av den unika formen på sågtänderna och den extra breda tandbotten (utrymmet mellan skärytan och spårviddsdjupet) ger en sågtand som är exceptionellt lätt att sköta.

SpeedCut™ finns för närvarande inte som fullchiselkedja med smalt sågsnitt. Det finns en fullchiselkedja med standard-spårsnitt .325 sågkedja med modellnummer 20LPX från Oregon.

SpeedCut™ .325 sågkedjan tillverkas på vår fabrik i Guelph, Kanada.

Oregon rekommenderar en fil på 4,8mm (3/16”) och en 35 graders toppvinkel. Rekommenderat avstånd mellan tandbotten och topplatta är .025”.

Lubri-Well™ har ersatts av Lubritec™- Oregons nya generation av oljesystem. Lubritec™ förlänger livslängden på svärdet och sågkedjan genom att leda oljan mer effektivt till kritiska områden i sågsystemet - sågskenor och kedjans nitförband.

SpeedCut™ .325-sågkedjor tillverkas av Oregons exklusiva och patenterade OCS01 stållegering. OCS01 är utformat för att ge överlägsen hållbarhet vid en mängd olika sågförhållanden och växlande temperaturer.

SpeedCut™.325-sågkedjan (95TXL) ersätter Oregons 95VPX sågkedjeserie.

Oregon tillhandahåller reservdelar för sidolänkar & förnitade sidolänkar, drivlänkar och sågtänder.

SpeedCut™ .325 använder en ny sorts torrolja för att förebygga rostskador. Den nya oljan ger ökad resistens mot korrosion och är enklare att hantera ute i naturen.

SpeedCut™ .325-sågkedjor kommer att finnas i försäljningsvarianter som kan jämföras med 95VPX.

På SpeedCut™ .325-sågkedjan finns funktionen Vibe-Ban®, som reducerar oergonomiska vibrationer med minst 25%.

Frågor och svar: Lättviktssvärd för professionellt bruk

De är avsedda för professionellt bruk och krävande användare.

SpeedCut™-svärd är utrustade med Oregons teknologi för smalt sågsnitt och är avsedda att användas med SpeedCut™ .325-sågkedjan. SpeedCut™ systemet utvecklades för att ge maximal såghastighet på sågar med upp till 55cc cylindervolym.

Oregons ingenjörer har utformat en helt ny sammansättning av nosens komponenter. Nya material, tillverkningsprocesser och utformningar utgör i kombination vårt bästa noshjul någonsin. Nya rullager och ett skräpfilter reducerar friktion och håller oljan kvar i systemet, samtidigt som skräp hindras från att tränga in.

Oregon har kombinerat en förbättrad värmebehandlingsprocess med mer hållbara 4150 laminat av krom och stål för att skapa våra mest hållbara laminerade svärdskenor.

Oregons ingenjörer har använt teknologi från flygindustrin för att binda en lätt aluminiumkärna till mycket starka laminatsidor av stål. Den nya utformningen ger det lättaste och starkaste laminatsvärd vi någonsin tillverkat.

Vi har utvecklat en ny tillverkningsprocess för att se till att ingen färg hamnar i kedjespåret. Om ingen färg hamnar i kedjespåret löper kedjan bättre, vilket reducerar slitage på skenan och risken för kedjeavhopp.

Lubritec™-oljesystemet leder smörjmedlet till de ställen där det mest behövs. Lubritec™ har en vinklad oljekanal som leder smörjmedlet till kanalerna på kedjans drivlänkar och lyfter på så sätt oljan till svärdskenan och kedjans nitar- vilket reducerar slitage på svärdskenan och förlänger livslängden på sågkedjan.

Oregons nya professionella lättviktssvärd tillverkas i en automatiserad produktionskedja av senaste standard i vår fabrik i Fuzhou, Kina.

Lättviktssvärden ersätter Pro-Lite®-svärden.

 Oregon® är ett registrerat varumärke som tillhör Oregon Tool, Inc. Alla andra märken tillhör sina respektive ägare.