SpeedCut ™ .325 Sågkedja

Ytterligare förbättringar

  • Bättre förebyggande av rost: En olja av högre kvalitet appliceras på sågkedjan efter montering.
  • Bättre kvalitet och finish: Ökad kvalitet ger bättre stabilitet - mindre risk att kedjan hoppar av. Reducerar slitaget på svärdet.
  • Ny slipteknik: För en överlägset vass egg och förbättrad prestanda.

Jämfört med Oregon 95VPX sågkedja