Generella säkerhetsföreskrifter för användning av motorsåg:

Med en grundläggande förståelse för din motorsåg och hur den är avsedd att användas, kan du minska eller eliminera överraskningsmomentet från kast eller andra oväntade reaktioner. Du kommer också att kunna maximera livslängden och nyttan av sågen och dess skärutrustning.

1. Innan du använder motorsågen, läs noggrant igenom tillverkarens drifts och säkerhetsinstruktioner.

2. Använd inte en motorsåg när du är trött, om du har druckit alkoholhaltiga drycker, eller om du har tagit receptbelagda läkemedel eller icke receptbelagda läkemedel.

3. Använd skyddsstövlar, byxor med sågskydd, skyddshandskar och ögon, hörsel och huvudskydd.

4. Vid sågning, håll sågen stadigt med båda händerna, med tummen och fingrarna omringande båda handtagen på motorsågen. Håll sågen med höger hand på baksidan (gas) och vänster hand på främre handtaget, även om du är vänsterhänt. Ett fast grepp hjälper dig att behålla kontrollen över sågen i händelse av ett kast eller andra oväntade reaktioner. Håll motorsågens handtagen torra, rena och fria från olja eller bränsle för att undvika att du tappar eller förlorar kontrollen över sågen.

5. Motorsågar är avsedda att köras med full gas. Håll full gas medan du sågar för att maximera din produktivitet och minska trötthet för en säkrare användning.

6. Håll sågen lite åt sidan när du sågar, så att du inte är i linje med kedja och svärd, för att minska risken för skador i händelse av att du förlorar kontrollen över sågen.

7. Bär motorsågen med motorn avstängd, svärd och sågkedja vänt bakåt, och ljuddämparen från kroppen. Vid transport av din motorsåg, använd alltid sågens svärdskydd.

8. Såga aldrig över axelhöjd. Det kan vara mycket svårt att kontrollera sågen i svåra lägen.

9. Använd inte en motorsåg i ett träd eller från en stege om du inte har särskild utbildning och utrustad för att göra det. Det finns en risk att du kan tappa balansen på grund av skärkrafterna från sågen eller att du blir träffad av något föremål.

10. En del arbetsuppgifter kräver särskild utbildning och kompetens. Kom ihåg, det finns inget substitut för ett gott omdöme. Om du är osäker, kontakta en fackman.

11. För att undvika risken för kast, se till att det område där du sågar är fritt från hinder. Låt inte svärdsspetsen komma i kontakt med en stock, gren eller något annat hinder medan du sågar. Såga aldrig nära staket, eller i områden där det finns rester av gamla staket med lösa ståltrådar.

12. Börja inte med en trädfällning förrän du har ett fritt arbetsområde, står stadigt, och en planerad reträttväg från fallande träd.

13. Var försiktig när virket ligger i spänn eller om du kapar underifrån och sågen kläms fast. Du bör inte rycka och slita i sågen. Se i stället till att avlasta spänningen så att sågen frigörs.

14. Var ytterst försiktig när du sågar i små träd och buskar, eftersom kedjan kan fastna i kvistar som kan piskas mot dig eller dra dig ur balans.

15. Vid sågning av sly som ligger i spänn, måste du vara uppmärksam på återfjädringen så att inte du eller motorsågen kommer att träffas av stammen när spänningen i slanan släpps.

16. Låt inte andra personer vara nära motorsågen när du startar sågen eller använder den. Håll åskådare och djur borta från arbetsområdet.

17. Håll alla delar av kroppen borta från sågkedjan när motorn är igång.

18. Använd inte en motorsåg som är skadad, felaktigt justerad eller inte helt färdigmonterad. Var säker på att sågkedjan stannar när gasreglaget släpps. Om du är osäker när det gäller sågens skick, kontakta din servande fackhandlare.

19. Följ tillverkarens fil och underhållsinstruktioner för motorsågen. Slipning av sågkedjan sker i två steg: slipning av framkant och justering av djupmått inställningen. När du är osäker, kontakta din återförsäljare för rådgivning eller reparationer.

20. Använd enbart de reservdelar, svärd och sågkedjor som anges av tillverkaren, eller motsvarande. Svärd och sågkedjor påverkar inte bara sågens prestanda, utan även säkerheten i form av kastrisk.

21. Upprätthåll en korrekt sträckning av sågkedjan. En lös kedja kan hoppa av svärdet och träffa användaren.

22. Allt underhåll av motorsågen utöver de punkter som nämns i sågens skötselföreskrifter bör utföras av behörig servicepersonal. Felaktigt utfört underhåll kan skada sågen och utgör en fara för användaren. Till exempel, om ett felaktigt verktyg använts för att ta bort svänghjulet eller om ett felaktigt verktyg används för att låsa svänghjulet vid demontering av kopplingen, kan strukturella skador på svänghjulet uppstå som därefter kan orsaka att svänghjulet spricker.

23. Var försiktig när du hanterar bränsle. Flytta motorsågen minst 10 meter bort från det ställe där du tankade innan du startar motorn. Rök inte under tankning av sågen. Använd bensindrivna motorsågar endast i väl ventilerade utrymmen.

  

NÅGRA BRA RÅD OM SÅGKEDJOR:

1. Sågkedjan är bara till för att kapa ett material: trä. Använd inte sågkedjan i andra material, och låt aldrig din kedja komma i kontakt med stenar eller smuts under drift. Kom ihåg att din sågkedja roterar med en hastighet över 80 kilometer per timme. På bara en sekund i kontakt med en sten eller med marken, kommer varje skärtand att påverkas mer än tio gånger.

2. Tvinga aldrig en slö kedja att såga. När den är skarp, är sågkedjan är utformad för att mata sig in i virket, och du behöver bara trycka lätt att den ska skära effektivt. Slöa kedjor producerar ett fint trädamm, ett säkert tecken på att underhåll krävs.

3. För att maximera livslängden hos dina svärd och kedjor, upprätthåll kedjespänningen och använd högkvalitativa smörjmedel.

4. Använd endast sågkedjor med låg kastrisk om du inte har kompetens och är utbildad för att hantera kast.