Kast:

Kast är en av de vanligaste orsakerna till allvarliga olyckor med motorsågar.

Kast kan uppstå när den roterande kedjan på svärdsspetsen vidrör ett föremål, eller när virket sluter sig och klämmer sågkedjan i skäret. Kontakt med svärdsspetsen kan i vissa fall orsaka en blixtsnabb bakåtrörelse, som kastar svärdet uppåt och bakåt mot användaren. Om kedjan kläms fast i svärdsspetsen, kan svärdet snabbt skjutas iväg mot användaren. Båda dessa reaktioner kan leda till att du förlorar kontrollen över sågen, vilket kan resultera i allvarliga personskador på dig själv eller åskådare.

Toppen av svärdet, dvs. svärdsspetsen är känt som ett HÖGRISKOMRÅDE FÖR KAST. När kontakt sker med ett föremål, t.ex. en stockände, finns en risk för ett plötsligt kast.

Moderna motorsågar är utrustade med en mängd olika säkerhetsdetaljer avsedda för att minska risken för skador från kast eller av andra orsaker. Bland dessa finns kedjebroms, främre (vänster) hand, svärdspetsskydd samt svärd och kedjor med extra låg kastrisk. För att säkerställa att det skydd som dessa anordningar ger bibehålls, är det viktigt din motorsåg är hel och korrekt monterad samt att alla komponenter är ordentligt fastmonterade och funktionella.

Oavsett hur din såg är utrustad rekommenderar OREGON ® att en kedja med låg kastbenägenhet användas på alla typer av sågar om du inte har erfarenhet och särskild utbildning för att hantera kast.

Innan du använder din motorsåg, läs noggrant igenom tillverkarens drifts och säkerhetsinstruktioner.