Kedjeskott på avverkningsmaskiner:

Skördare/Processorer/vedprocessor/kedjeskott:

Välkommen till informationssidan för kedjeskott på mekaniserade avverkningsmaskiner. Följande information är avsedd för professionella användare och tillverkare av sågkedjebaserade avverkningssystem.

Nedan följer några rekommendationer för att skydda dig mot skador och samtidigt dra nytta av den enorma nytta och besparingar av arbetskraft som erbjuds genom Mekanisk skärutrustning.

En Skördare/Processor/vedprocessor/kvistningsmaskin belastar skärutrustningen hårt, vilket medför att man måste följa instruktioner som minimerar risken för att kedjan går av och skadar dig. Var absolut säker på att du läst och förstått den bruksanvisning som medföljer utrustningen. Följ tillverkarens säkerhets- och underhållsinstruktioner exakt. Följande information är avsedd som ett komplement till, inte att ersätta, den information som finns i bruksanvisningen för din specifika utrustning.

Kedjeskott är ett viktigt diskussionsämne inom branschen som för tillfället studeras. Mycket är känt gällande orsak, effekter och sätt för att minimera skador uppkomna av kedjeskott. Men det finns fortfarande mycket att lära. Kom tillbaka till denna sida regelbundet för uppdateringar om kedjeskott.

Vad är kedjeskott?

Kedjeskott är den separation och det utslungande av en del eller av flera delar från sågkedjan som sker i hög hastighet från ändan av en avbruten kedja vid mekaniserad avverkning av timmer. Kedjeskott utgör en risk för allvarlig skada eller dödsfall för föraren och eventuella åskådare. Kedjeskott uppstår vanligtvis i närheten av svärdets bakkant, men kan också uppstå vid området kring svärdets topp.

Forskning inom branschen visar att i snitt en av 50 brutna kedjor saknar delar, vilket kan vara resultatet av ett kedjeskott.

Hur kan operatörerna minska risken för kedjeskott?

1. Operatörer och åskådare får aldrig befinna sig i samma linje som svärdet när kedjan är i rörelse.

2. Lämplig vindruta måste installeras.

3. Kedjans hastighet måste vara 40 m/s

eller mindre för en avverkningskedja från OREGON® med delningen 0,404" och 35 m/s eller mindre för en avverkningskedja från OREGON® med delningen 3/4".

4. Ett kedjeskottsskydd bör monteras i närheten av drivhjulet.

5. Åskådare måste befinna sig minst 70 meter från avverkningsmaskinen.

6. Kedjorna bör inspekteras regelbundet och skadade eller spruckna kedjor skall tas ur drift.

7. Använd alltid nya reservdelar från OREGON® när kedjor från OREGON® repareras.

8. Branschföreningar rekommenderar att kedjor bör kasseras efter ett andra brott.

9. Ta alla försvagade och/eller slitna kedjor ur drift.

10. Slipa alltid kedjor från OREGON® i enlighet med fabriksspecifikationerna från OREGON®.

11. Håll svärd och kedja väl inoljade.

12. Kontrollera kedjans spänning regelbundet.

13. Byt ut drivhjulet när det visar upp tydliga tecken på slitage.

Hur uppstår kedjeskott?

Ett kedjeskott består av två brott på en kedja, vilket demonstreras i den datoriserade simuleringen. Först bryts kedjeslingan av och skapar två ändar. En ände rör sig förbi drivhjulet eller svärdtoppen och accelererar snabbt på grund av en pisksnärtsliknande rörelse i kedjans ände. "Pisksnärten" orsakar det andra brottet som avger små delar med överljudshastighet.

Ett kedjeskott kan få delar att slungas i flera olika riktningar, särskilt längs sågsvärdets riktning..

Hur ser en typisk kedjeskottsdel ut?

De farligaste kedjeskottsdelarna består av mellan en till fyra delar vilket visas på bilden:

Kan kedjeskott och relaterade personskador elimineras från den mekaniserade avverkningen och bearbetningen av timmer?

Nej!! Operatörerna måste alltid behandla arbetande kedjor och svärd med samma potentiella fara som ett laddat gevär.