Sågning vid kyla:

Sågning i kalla väderförhållanden, snö och fruset virke kan orsaka snabb förslitning och eventuella brott sågkedjan. Följ stegen nedan för att hålla slitaget till ett minimum.

KEDJEOLJA - Använd en tunnflytande kedjeolja, eller utspädd kedjeolja 25 procent med ren fotogen eller diesel. Använd dubbelt så mycket av den utspädda oljan under drift, och var säker på att din kedja tar emot olja från sågen.

KEDJESTRÄCKNING - Håll kedjan korrekt sträckt. Kontrollera och justera ofta.

SKÄRTÄNDER - Håll skärtänderna vassa. Fila varje timme, oftare om det behövs. Tvinga inte en slö kedja att såga!

UNDERSTÄLLNING – Skärtändernas bett regleras av höjden på underställningsklacken på varje skärtand, kallas vanligen för ryttare. Kontrollera och justera höjden på ryttarna vid varje slipning.

SVÄRD - Håll spår och oljekanaler rena från smuts. Vänd svärdet systematiskt för jämnare slitage.

DRIVHJUL - Byt ut drivhjulet efter två kedjor, eller tidigare om slitaget är uppenbart. Var helt säker på att noggrant läsa bruksanvisningen som följer med motorsågen.