Säkerhetsinformation:

Välkommen till sidan om säkerhetsinformation för sågkedjor. Följande information är anpassad för både professionella och icke-professionella användare av motorsågar.

Här följer några instruktioner och användbara tips för att skydda dig mot skador och, samtidigt, genom att utnyttja den enorma nytta och besparing av arbetskraft som erbjuds av moderna motorsågar. 

En motorsåg är inte en leksak. Var helt säker genom att noggrant läsa bruksanvisningen som medföljer motorsågen. Följ noggrant tillverkarens anvisningar för kedjeslipning och övrigt underhåll. Följande information är inte avsedd att ersätta den information som finns i den bruksanvisning som medföljer motorsågen.

En sågkedja kan orsaka skada om den inte är korrekt monterad på motorsågen eller om sågen används felaktigt. Montera, anpassa och underhåll den kedja som rekommenderas. Akta dig för kast, särskilt när du sågar med svärdsspetsen. Ett kast kan leda till att du förlorar kontrollen över motorsågen och orsaka allvarlig skada på användare eller åskådare. Innan du använder motorsågen, läs noggrant igenom tillverkarens drift och skyddsanvisning.